ข่าวประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังสูง หมู่ที่ 12 บ้านขัวแตะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 16:04 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังสูง หมู่ที่ 12 บ้านขัวแตะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 14:08 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล สายกลางบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านป่ารวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 01 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:20 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอย 4 หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ม่วงคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 01 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:18 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 01 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:15 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ

วันที่ประกาศ 01 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:20 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอย 4 หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ม่วงคำ

วันที่ประกาศ 01 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:18 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล สายกลางบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านป่ารวก

วันที่ประกาศ 01 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:16 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เชื่อมถนนสาย 2 หมู่ที่ 17 บ้านใหม่นางแล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ 29 เมษายน 2567 เวลา 13:56 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ซอยเคียงดอย หมู่ที่ 3 บ้านนางแลเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 29 เมษายน 2567 เวลา 13:54 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน เชื่อมถนนสาย 2 หมู่ที่ 17 บ้านใหม่นางแล

วันที่ประกาศ 26 เมษายน 2567 เวลา 13:26 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน ซอยเคียงดอย หมู่ที่ 3 บ้านนางแลเหนือ

วันที่ประกาศ 26 เมษายน 2567 เวลา 13:24 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 9 บ้านดอยกิ่ว

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2567 เวลา 12:54 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านเลขที่ 242 - อาคารอเนกประสงค์ (ตะเคียนดำ) หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2567 เวลา 12:52 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอยสุสุานหมู่ที่ 5 บ้านเด่น

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2567 เวลา 12:50 น.


ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยสุสาน หมู่ที่ 5 บ้านเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2567 เวลา 12:48 น.


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านเลขที่ 242 - อาคารเอนกประสงค์ (ตะเคียนดำ) หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2567 เวลา 12:43 น.


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 9 บ้านดอยกิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2567 เวลา 12:39 น.


ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:49 น.


ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:47 น.


คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

วันที่ประกาศ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:17 น.


ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:11 น.


ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 26 มกราคม 2567 เวลา 09:56 น.


ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

วันที่ประกาศ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 11:05 น.


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายทาง ชร.ถ. 10-0001 บ้านป่าห้า - บ้านดาวดึงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:28 น.


ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล เชื่อมหมู่ที่ 11 บ้านพลูทอง ตำบลท่าสุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:25 น.


ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ประกาศ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 11:12 น.


ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 15:46 น.


ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 03 ตุลาคม 2566 เวลา 14:38 น.


ร่างวิจารณ์รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

วันที่ประกาศ 03 ตุลาคม 2566 เวลา 14:22 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสาย หมู่ที่ 11 บ้านดาวดึงส์ ตำบลนางแล เชื่อมหมู่ที่ 7 บ้านใหม่กือนา ตำบลริมกก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 14 กันยายน 2566 เวลา 09:17 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. สายทาง ชร.ถ.10 - 0003 บ้านป่ารวก - บ้านนางแลใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 13 กันยายน 2566 เวลา 12:25 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. สายทาง ชร.ถ.10-0014 บ้านเด่น - บ้านนางแลใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 11 กันยายน 2566 เวลา 12:26 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายหมู่ที่ 11 บ้านดาวดึงส์ ตำบลนางแล เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านใหม่กือนา ตำบลริมกก

วันที่ประกาศ 08 กันยายน 2566 เวลา 14:49 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. สายทาง ชร.ถ. 10-0003 บ้านป่ารวก - บ้านนางแลใน

วันที่ประกาศ 08 กันยายน 2566 เวลา 14:48 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. สายทาง ชร.ถ. 10-0014 บ้านเด่น-บ้านนางแลใน

วันที่ประกาศ 08 กันยายน 2566 เวลา 14:46 น.


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 32 ตัว บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางบ้านนางแล - บ้านดอยกิ่ว รหัสสายทาง ชร.ถ. 10 -0005 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:37 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายทางบ้านนางแล - บ้านดอยกิ่ว รหัสสายทาง ชร.ถ.10 -0005

วันที่ประกาศ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:35 น.


ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 32 ตัว บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ประกาศ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:33 น.


ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง งานนวัตกรรมไทย (All In One Street Light) จำนวน 10 ชุด

วันที่ประกาศ 27 มกราคม 2566 เวลา 13:50 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

วันที่ประกาศ 23 มกราคม 2566 เวลา 15:27 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 8 บ้านป่ารวก เชื่อมหมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์

วันที่ประกาศ 17 มกราคม 2566 เวลา 15:04 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน

วันที่ประกาศ 17 มกราคม 2566 เวลา 15:03 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด เส้นกลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้า

วันที่ประกาศ 17 มกราคม 2566 เวลา 15:02 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด เส้นกลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 17 มกราคม 2566 เวลา 15:00 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 17 มกราคม 2566 เวลา 14:57 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 8 บ้านป่ารวก เชื่อมหมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 17 มกราคม 2566 เวลา 14:55 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 09 มกราคม 2566 เวลา 13:39 น.


ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนางแล

วันที่ประกาศ 04 มกราคม 2566 เวลา 13:24 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 หมู่ที่ 3 บ้านนางแลเหนือ เชื่อมหมู่ที่ 9 บ้านดอยกิ่ว

วันที่ประกาศ 04 มกราคม 2566 เวลา 13:22 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 11 บ้านดาวดึงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 15:40 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะ คสล. ติดถนนดงเหนือ บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 5 บ้านเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 15:38 น.


ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน ราคากลางและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดม้าย จำนวน 1 คัน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม ถึง 19 ธันวาคม 2565

วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 11:22 น.


ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

วันที่ประกาศ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13:54 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง เงินประกันสัญญาครบกำหนดจ่ายคืน

วันที่ประกาศ 07 ธันวาคม 2565 เวลา 14:29 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 11 บ้านดาวดึงส์

วันที่ประกาศ 01 ธันวาคม 2565 เวลา 10:30 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด เส้นกลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้า

วันที่ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:50 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะ คสล. ติดถนนดงเหนือ บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 5 บ้านเด่น

วันที่ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:47 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 8 บ้านป่ารวกเชื่อมหมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์

วันที่ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:46 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน

วันที่ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:44 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางบ้านเด่น - บ้านนางแลใน รหัสสายทาง ชร.ถ. 10 - 0014 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางบ้าวขัวแตะ รหัสสายทาง ชร.ถ. 10-0008 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางบ้านป่ารวก - บ้านป่าซางวิวัฒน์ รหัสสายทาง ชร.ถ. 10-0012 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายทางบ้านป่ารวก-บ้านป่าซางวิวัฒน์ รหัสสายทาง ชร.ถ. 10-0012 เทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายทางบ้านเก่น - บ้านนางแลใน รหัสสายทาง ชร.ถ.10-0014 เทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายทางบ้านขัวแตะ รหัสสายทาง ชร.ถ.10-0008 เทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 น.


ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00 น.


ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 5 บ้านเด่น

วันที่ประกาศ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:56 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 5 บ้านเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:50 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้า เชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านนางแล

วันที่ประกาศ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:40 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้า เชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านนางแล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:35 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านป่ารวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:30 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยสยไหล่ทาง คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านป่ารวก

วันที่ประกาศ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:30 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 หมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน

วันที่ประกาศ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน

วันที่ประกาศ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ม่วงคำ

วันที่ประกาศ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น.


แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะ ค.ส.ล. ทางโค้งเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์

วันที่ประกาศ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น.


แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะหนองบัวน้อย หมู่ที่ 13 บ้านแม่ปูคา (ช่วงที่ 2)

วันที่ประกาศ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๑๖ บ้านสันต้นขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2565 เวลา 15:00 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. พร้อมก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะ คสล. ทางโค้งเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าซางวิวัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2565 เวลา 15:00 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๑๓ บ้านแม่ปูคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2565 เวลา 15:00 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 11 หมู่ที่ 16 บ้านสันต้นขาม เทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 07 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. พร้อมก่อสรา้งกำแพงป้องกันการกัดเซาะ คสล. ทางโค้งเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ เทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 07 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะหนองบัวน้อย หมู่ที่ 13 บ้านแม่ปูคา เทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 07 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 11 บ้านดาวดึงส์

วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านดงใต้ หมู่ที่ ๓ บ้านนางแลเหนือ

วันที่ประกาศ 21 มกราคม 2565 เวลา 14:45 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชร.ถ.๑๐-๐๑๔ จำนวน ๒ ช่วง บ้านนางแลใน หมู่ที่ ๗ ตำบลนางแล โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 08:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทาง ชร.ถ. 10 - 014 จำนวน 2 ช่วง บ้านนางแลใน หมู่ที่ 7 ตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน (All in one Solar Street Light) พร้อมติดตั้งบนถนนในเขตเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย

วันที่ประกาศ 21 กันยายน 2564 เวลา 16:00 น.


ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564

วันที่ประกาศ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:46 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง เงินประกันสัญญาครบกำหนดจ่ายคืน

วันที่ประกาศ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:00 น.


ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรเทาสาธารณภัย (e-bidding)

วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:00 น.


ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2564 เวลา 16:00 น.


ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จำนวน 9 โครงการ

วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2564 เวลา 16:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 26 มกราคม 2564 เวลา 14:26 น.


ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตถ์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

วันที่ประกาศ 25 มกราคม 2564 เวลา 16:00 น.


ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตถ์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

วันที่ประกาศ 25 มกราคม 2564 เวลา 15:12 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 3 (หน้าวัดฝั่งใต้) หมู่ 5 บ้านเด่น

วันที่ประกาศ 20 มกราคม 2564 เวลา 16:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมูที่ 8 บ้านป่ารวก

วันที่ประกาศ 20 มกราคม 2564 เวลา 15:54 น.


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านสวนภูเพียงถึงบ้านสวนน้ำชงหมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 20 มกราคม 2564 เวลา 15:42 น.


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอยบ้านเลขที่ 342 (บ้านอาข่าใหม่) หมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 20 มกราคม 2564 เวลา 15:42 น.


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ม่วงคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 20 มกราคม 2564 เวลา 15:37 น.


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 20 มกราคม 2564 เวลา 15:36 น.


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดป่าห้า หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 20 มกราคม 2564 เวลา 15:34 น.


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 1 หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ม่วงคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 20 มกราคม 2564 เวลา 15:33 น.


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหอพักเพชรประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 20 มกราคม 2564 เวลา 15:32 น.


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหอพักแสตมป์ หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 20 มกราคม 2564 เวลา 15:31 น.


ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะหนองบัวน้อยหมู่ที่ 13 บ้านแม่ปูคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 20 มกราคม 2564 เวลา 15:30 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอยบ้านเลขที่ 342 (บ้านอาข่าใหม่)

วันที่ประกาศ 18 มกราคม 2564 เวลา 15:27 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หน้าบ้านสวนภูเพียงถึงบ้านสวนน้ำชงหมู่ที่ 1 บ้านนางแลใน

วันที่ประกาศ 18 มกราคม 2564 เวลา 15:25 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์

วันที่ประกาศ 18 มกราคม 2564 เวลา 15:24 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ม่วงคำ

วันที่ประกาศ 18 มกราคม 2564 เวลา 15:23 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะหนองบัวน้อย หมู่ที่ 13 บ้านแม่ปูคา ตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 18 มกราคม 2564 เวลา 15:22 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 1 หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ม่วงคำ ตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 18 มกราคม 2564 เวลา 15:22 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหอพักแสตมป์ หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้า ตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 18 มกราคม 2564 เวลา 15:21 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าววัดป่าห้า หมู่ 1 บ้าป่าห้า ตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 18 มกราคม 2564 เวลา 15:21 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหอพักเพชรประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้า ตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 18 มกราคม 2564 เวลา 15:19 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 4 หมู่ 12 บ้านขัวแตะ ตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 15 มกราคม 2564 เวลา 10:59 น.


ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านม่วงคำ ตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 15 มกราคม 2564 เวลา 10:55 น.


ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน

วันที่ประกาศ 04 มกราคม 2564 เวลา 15:05 น.


ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (หน้าวัดลำเปิง) ซอย 9 หมู่ที่ 5 บ้านเด่น

วันที่ประกาศ 04 มกราคม 2564 เวลา 15:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14:38 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 14 บ้านร่องปลาค้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14:36 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวลาดยางสายหน้าโรงเรียนบ้านสันต้นขามหมู่ที่ 16 บ้านสันต้นขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14:34 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง บ้านเด่น หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านร่องปลาค้าวหมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14:31 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านป่ารวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14:24 น.


ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตถ์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

วันที่ประกาศ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 15:22 น.


ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอวฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 บ้านร่องปลาค้าว

วันที่ประกาศ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 15:20 น.


ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ

วันที่ประกาศ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 15:07 น.


ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวลาดยางสายหน้าโรงเรียนบ้านสันต้นขาม หมู่ที่ 16

วันที่ประกาศ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 15:06 น.


ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค หมู่ที่ 3 บ้านนางแลเหนือ

วันที่ประกาศ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 15:04 น.


ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางลาดยาง บ้านเด่นหมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านร่องปลาค้าวหมู่ที่ 14

วันที่ประกาศ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 15:00 น.


ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านป่ารวก โดยการเสริมผิวลาดยาง

วันที่ประกาศ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 15:00 น.


ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดอยกิ่ว

วันที่ประกาศ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00 น.


ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางหมู่ที่ 14 บ้านร่องปลาค้าวเชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 15 กันยายน 2563 เวลา 10:15 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 11 บ้านป่าห้า บ้าสันต้นขาม และบ้านดาวดึงส์ ตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 11:41 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านดาวดึงส์ ตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 11:40 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่องสร้างถนน คสล. ซอย 3/4 หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ

วันที่ประกาศ 02 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:57 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านสันต้นขาม

วันที่ประกาศ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10:27 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 11 บ้านป่าห้า บ้านสันต้นขาม และบ้านดาวดึงส์ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13:50 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงไลห่ทาง คสล. หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 11

วันที่ประกาศ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13:50 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงปุ๋ยหมู่ที่ ๘ บ้านป่ารวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๗ บ้านนางแลใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมผาปิด ซอย ๙ หมู่ที่ ๕ บ้านเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดหมู่ที่ ๕ บ้านเด่น เชื่อมหมู่ที่ ๑๔ บ้านร่องปลาค้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๗ บ้านนางแลใน

วันที่ประกาศ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงปุ๋ย หมู่ที่ ๘ บ้านป่ารวก

วันที่ประกาศ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๙ หมู่ที่ ๕ บ้านเด่น

วันที่ประกาศ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๕ บ้านเด่น

วันที่ประกาศ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางหมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๑๖ และหมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าห้า บ้านสันต้นขาม บ้านดาวดึงส์ ตำบลนางแล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 03 เมษายน 2563 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางลาดยาง สาย ชร.๒๑๐๐ บ้านนางแลใน หมู่ที่ ๗ ตำบลนางแล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 03 เมษายน 2563 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางหมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๑๖ และหมู่ที่ ๑๑ เทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 03 เมษายน 2563 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวลาดยาง สาย ชร.๒๑๐๐ บ้านนางแลใน หมู่ที่ ๗ เทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 03 เมษายน 2563 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางหมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๑๖ และหมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าห้า บ้านสันต้นขาม บ้านดาวดึงส์ ตำบลนางแล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางลาดยาง สาย ชร.๒๑๐๐ บ้านนางแลใน หมู่ที่ ๗ ตำบลนางแล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:00 น.


ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวลาดยางสาย ชร.๒๑๐๐ บ้านนางแลใน หมู่ที่ ๗ ตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวลาดยางหมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๑๖ และหมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าห้า บ้านสันต้นขาม บ้านดาวดึงส์ ตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:00 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. ป้องกันการกัดเซาะ หมู่ที่ 13 บ้านแม่ปูคา

วันที่ประกาศ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 14:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลนางแล หมู่ ๑๒ บ้านขัวแตะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ เทศบาลตำบลนางแล หมู่ที่ ๑๒ บ้านขัวแตะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำเทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 น.


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลนางแลหมู่ที่ ๑๒ บ้านขัวแตะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 น.


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ เทศบาลตำบลนางแล หมู่ที่ ๑๒ บ้านขัวแตะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 น.


ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลนางแลหมู่ที่ 12 บ้านขัวแตะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ 10

วันที่ประกาศ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 (ต่อจากของเดิม ด้านทิศใต้) หมู่ที่ 13 บ้านแม่ปูคา

วันที่ประกาศ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด เส้นกลางบ้าน หมู่ 14 บ้านร่องปลาค้าว

วันที่ประกาศ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านนางแลใน ตำบลนางแล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านนางแลใน ตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านเด่น

วันที่ประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 6 (ข้างโรงเรียนอนุบาลนางแล) หมู่ที่ 5 บ้านเด่น

วันที่ประกาศ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. บ้านเลขที่ ๑๐๑ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑๔

วันที่ประกาศ 15 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดำ ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๒ จุด และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ๓ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 14 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดำหมู่ที่ 13

วันที่ประกาศ 14 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปา พีวีซี หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.หมู่ที่ ๑๑ บ้านดาวดึงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 06 กันยายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังวัดป่าห้าหมู่ ๑ ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08:00 น.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08:00 น.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒ หมู่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08:00 น.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างหอพักสิรินทร์ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08:00 น.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนลาดยางหมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08:00 น.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอาข่าใหม่หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนลาดยางหมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังวัดป่าห้าหมู่ ๑ ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒ หมู่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างหอพักสิรินทร์ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอาข่าใหม่หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08:00 น.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๗ บ้านนางแลใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านนางแลในถึงบ้านลิไข่หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๗ บ้านนางแลใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล หมู่ที่ ๕ บ้านเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๑ - ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านม่วงคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ บ้านสันต้นขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเลขที่ ๑๗๗ หมู่ ๑๔ บ้านร่องปลาค้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านเลขที่ ๑๗๗ หมู่ ๑๔ บ้านร่องปลาค้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๓ บ้านแม่ปูคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านดาวดึงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเลขที่ ๓๑๗ หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าซางวิวัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านดอยกิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านป่ารวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านนางแลใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๑ - ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านม่วงคำ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ บ้านสันต้นขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเลขที่ ๑๗๗ หมู่ ๑๔ บ้านร่องปลาค้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๓ บ้านแม่ปูคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านดาวดึงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเลขที่ ๓๑๗ หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าซางวิวัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ ๙ บ้านดอยกิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านนางแลใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านป่ารวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2561 เวลา 05:00 น.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่หมู่ที่ ๔ บ้านม่วงคำ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่หมู่ที่ ๔ บ้านม่วงคำ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:00 น.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอย ๓ หมู่ที่ ๖ บ้านป่าอ้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 15 มกราคม 2561 เวลา 08:00 น.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยบ้านเลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าซางวิวัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 15 มกราคม 2561 เวลา 08:00 น.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย ๕/๒ หมู่ที่ ๑๖ บ้านสันต้นขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 15 มกราคม 2561 เวลา 08:00 น.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางแล หมู่ที่ ๑๒ บ้านขัวแตะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 15 มกราคม 2561 เวลา 08:00 น.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเตาเผาขยะชุมชน จำนวน ๔ เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 10 มกราคม 2561 เวลา 08:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนางแล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอย ๓ หมู่ที่ ๖ บ้านป่าอ้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยบ้านเลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าซางวิวัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาผิด ซอย ๕/๒ หมู่ที่ ๑๖ บ้านสันต้นขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08:00 น.


ประกวดราคาจัดซื้อเตาเผาขยะชุมชน จำนวน ๔ เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08:00 น.