ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ซอยเคียงดอย หมู่ที่ 3 บ้านนางแลเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)