ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลนางแล

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2566

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ.2566 (29 ธ.ค.2565 - 4 ม.ค.2566)

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2565

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ.2565 (29 ธ.ค.2564 - 4 ม.ค.2565)

รายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

รูปภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงวันหยุดเทศการปีใหม่ พ.ศ.2565

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลนางแล ครั้งที่ 4/2565

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลนางแล ครั้งที่ 3/2565

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลนางแล ครั้งที่ 2/2565

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลนางแล ครั้งที่ 1/2565

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คำสั่งเทศบาล เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศบาลตำบลนางแล ประจำปี พ.ศ.2564 - 2565