ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เชื่อมถนนสาย 2 หมู่ที่ 17 บ้านใหม่นางแล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์