ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสาย หมู่ที่ 11 บ้านดาวดึงส์ ตำบลนางแล เชื่อมหมู่ที่ 7 บ้านใหม่กือนา ตำบลริมกก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)