ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : 476 หมู่ 12 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

เบอร์โทรศัพท์

053-706017

053-176585 งานป้องกัน

053-176588 โทรสาร

อีเมล์ : contact@nanglae.go.th

งานสารบรรณ : saraban@nanglae.go.th