นาขั้นบันไดนางแลใน

"นาขั้นบันได" เป็นภูมิปัญญาในการทำนาบนภูเขาที่มีความ
ลาดชัน เราสามารถเดินทางไปชมกันได้ที่บ้านนางแลใน เดินทางจากตัวเมืองเชียงรายมาประมาณครึ่งชั่วโมง ผ่านหมู่บ้าน ทุ่งนา มาจนถึงหมู่บ้านลิไข่ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าลาหู่ ที่ทำนาขั้นบันไดมาเป็นรุ่นสู่รุ่น และยังมีตำนานแม่น้ำนางแลในอีกด้วย ฯลฯ