ดอยดินแดง เครื่องปั้นดินเผา (Doy Din Dang Pottery)

ดินแดงตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2534 งานเซรามิคของบ้านดอยดินแดง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ งานเซรามิคประเภทเครื่องถ้วย จาน ชาม ที่ใช้บนโต๊ะอาหาร รวมไปถึงแจกัน กระถาง และ เครื่องประดับตกแต่งอาคาร  กับผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะจุดเด่นของเครื่องปั้นดินเผาของบ้านดอยดินแดง คือ การใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติภายในท้องถิ่น เช่น ดินในท้องถิ่น ขี้เถ้าฟาง ขี้เถ้าไม้ไผ่ ชื่อ ดอยดินแดง ก็มีที่มาจากสีของดินที่อยู่ภายในพื้นที่นั่นเอง