รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนางแล

(เทศบาลตำบลนางแลจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับ)

กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน