เทศบาลตำบลนางแลเชิญชวนสมัครฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและติดตั้งระบบ iot เพื่อการปลูกพืช

เทศบาลตำบลนางแล ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ขอเชิญชวนสมัครฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและติดตั้งระบบ iot เพื่อการปลูกพืช สามารถดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://crskill.nmwebmall.com