ร่วมลงนามถวายพระพร

ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

และเป็นวันพ่อแห่งชาติและเป็นวันชาติ

5 ธันวาคม

ข้าพระพุทธเจ้า