รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

รายงานสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2563

รายงานสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563) ประจำปี 2563

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561