สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีประจำปี

สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561