สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม2566)

สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม2565)

สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม2564)

สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม2563)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561