ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. บ้านเลขที่ ๑๐๑ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑๔

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. บ้านเลขที่ ๑๐๑ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑๔