รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วนระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับข่าวสาร ข้อมูล ปัญหา ความเดือดร้อน คำแนะนำ ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ จากประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น ***กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน