ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปา พีวีซี หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลนางแลมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปา พีวีซี หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)