ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนางแล

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนางแล