เทศบาลตำบลนางแล ขอเชิญประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลนางแล ร่วมประกวดคำขวัญ และการออกแบบมาสคอต (Mascot) ประจำตำบลนางแล เงินรางวัลรวม 15,000 บาท

เทศบาลตำบลนางแล ขอเชิญประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลนางแล ร่วมประกวดคำขวัญ และการออกแบบมาสคอต (Mascot) ประจำตำบลนางแล เงินรางวัลรวม 15,000 บาท เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลนางแล โทรศัพท์ 053-706-017 ต่อ 108 ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์/ใบสมัครได้ที่
รายละเอียดและใบสมัคร และหน้าเพจ Facebook เทศบาลตำบลนางแล ใส่ใจประชาชน