นโยบายและมาตรการจัดการความเสี่ยง

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นโยบายและมาตรการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การรายงานติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง-2564-แบบ-RM-4-5

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นโยบายและมาตรการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นโยบายและมาตรการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นโยบายและมาตรการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


แผนการตรวจสอบประจำปี

แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-แบบ-RM-1-3

แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน


แบบ ปค.1 ,ปค.4 ,ปค.5 (แบบรายงาน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


กำหนดการจัดทำรายงานการประเมิน

กำหนดการจัดทำรายงานการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กำหนดการจัดทำรายงานการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561