ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมผาปิด ซอย ๙ หมู่ที่ ๕ บ้านเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)