ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลนางแล หมู่ ๑๒ บ้านขัวแตะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)