ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง งานนวัตกรรมไทย (All In One Street Light) จำนวน 10 ชุด