ประชาสัมพันธ์ ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ.4/5 เขตเลือกตั้งที่ 1

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ชื่อผูู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล