ประชาสัมพันธ์ ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ผ.ถ.4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนางแล