ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนางแล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและ ไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผ.ถ. 4/4