ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลนางแล