ประชาสัมพันธ์ การเข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลนางแลได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเภททั่วไป รางวัลชมเชย นำโดย นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร นายกเทศมนตรีตำบลนางแล เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเทศบาลตำบลนางแลได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป รางวัลชมเชยโดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมีนายทองคำ แก้วจินดา รองนายกเทศมนตรีตำบลนางแล และนายพิษณุ เขื่อนเพชร รองประธานสภาเทศบาล เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร