ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ 2563 เทศบาลตำบลนางแล ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในชื่อโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนคนตำบลนางแล ซึ่งมีนายสุรินทร์ เขื่องเพชร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนางแล เป็นผู้เข้ารับใบประกาศเกียรติบัตร โดยนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ทเชียงราย จังหวัดเชียงราย