โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เชิญชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖ "เจียงฮายเกมส์" ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๘ พฤษจิกายน ๒๕๖๑

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เชิญชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖ "เจียงฮายเกมส์" ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๘ พฤษจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีการแข่งขันดังนี้

ประเภทมวยสากล ณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

ประเภทวอลเลย์บอลชายหาด ณ สนามกีฬาโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

ประเภทวอลเลย์บอลในร่ม ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย