ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เปิดรับสมัครจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ของทุกเดือน ณ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และที่ทำการอำเภอทั่วประเทศ (ในวันและเวลาราชการ)

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เปิดรับสมัครจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ของทุกเดือน ณ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และที่ทำการอำเภอทั่วประเทศ (ในวันและเวลาราชการ) สำหรับพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. สามารถรับได้ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนนั้น สำหรับเดือนสิงหาคม เริ่มรับสมัคร วันที่ ๕ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ แอพพลิเคชั่น ประชาชนจิตอาสา สามารถดาวน์โหลดได้ที่
ระบบ iOS : https://apps.apple.com/us/app/ประชาชนจิตอาสา/id1439276790
ระบบ Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.or.dga.royaljitarsa&hl=th
Line Official : https://page.line.me/jitarsa
เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ : https://www.royaloffice.th/
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถาม ได้ที่ สายด่วนจิตอาสา หมายเลข ๑๕๑๑