ประชาสัมพันธ์อันตราย และการขอปล่อยโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน ในช่วงเทศกาล