อาสาไฟป่าฯ ร่วมออกลาดตระเวนไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลตำบลนางแล

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พศ 2562 อาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลนางแล ออกลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดไฟป่า ในพื้นที่รับผิดชอบโดยใช้รถจักรยานยนต์วิบากในการลาดตระเวนเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงและยากต่อการเดินเท้าเข้าถึง โดยมีอาสาสมัครฯ จำนวน 17 นายเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว #อาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลนางแล