ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคำขวัญและการออกแบบมาสคอต (Mascot) ประจำตำบลนางแล

ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคำขวัญและการออกแบบมาสคอต (Mascot) ประจำตำบลนางแล ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนคนบ้านนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คุณสมบัติผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวด ประชาชน และนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลนางแล **ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ** โดยผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดยสามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบเสนอผลงาน ได้ทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลนางแล (www.nanglae.go.th), เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลนางแล ใส่ใจประชาชน(www.facebook.com/nanglaecr), ไลน์ เทศบาลตำบลนางแล (ID : @279ljikd) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 0 5370 6017 ต่อ 108