ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวเชียงรายฉีดพ่นน้ำ พร้อมกันทั้งจังหวัด โดยพร้อมเพรียงกัน

แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สั่งการ ให้วันที่ 5 เมษายน 2562 ในเวลา 1500 น.ให้ระดมฉีดพ่นน้ำพร้อมกันทั้งจังหวัดและให้ประชาสัมพันธ์ประชาชนฉีดล้างทำความสะอาดหลังคา ถนนหน้าบ้าน หรือรดน้ำต้นไม้ โดยพร้อมเพรียงกัน