เทศบาลตำบลนางแลได้จัดประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาแบบยั่งยืนตำบลนางแล

เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลนางแลได้จัดประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาแบบยั่งยืนตำบลนางแล โดยมีนายเสน่ห์ ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลนางแล ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล , กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย , ปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขานางแล , ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางแล , ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย , กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลนางแล , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, เข้าร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลนางแล ณ ห้องประชุมภูแล เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย