ประชาสัมพันธ์ ระบบ line official account เทศบาลตำบลนางแล

เทศบาลตำบลนางแลได้จัดทำระบบ line official account ขึ้นเพื่อรองรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้งานเกิน 500 คน (line กลุ่มรองรับไม่เกิน 500 คน) อัปเดตสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆทุกความเคลื่อนไหวของเทศบาลตำบลนางแล ได้ที่ Line Official Account Basic ID : @279ljikd