ร่วมลงนามถวายพระพร

ร่วมลงนามถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช

23 ตุลาคม

ข้าพระพุทธเจ้า